Xây dựng & Đời sống

Đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra

Huy Thảo Huy Thảo - 17:48, 26/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngKế thừa những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2023 - 2028, BCH Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Sáng 26/4, Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo của BCH Công đoàn Cục Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2019 - 2023, Công đoàn Cục HTKT đổi mới trong hoạt động công đoàn nhằm thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của BXD. Bên cạnh đó, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, Công đoàn Cục HTKT đã tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và các chế độ, chính sách đối với CCVCLĐ.  

Việc phối hợp công tác giữa lãnh đạo chính quyền và công đoàn được thực hiện nhịp nhàng, giúp cho việc nâng cao trách nhiệm đi đôi với quyền lợi của đoàn viên công đoàn được đảm bảo.

Mặt khác, việc trích nộp bảo hiểm và giải quyết các chế độ về bảo hiểm cho người lao động kịp thời, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác.  

 Cục trưởng Cục HTKT Tạ Quang Vinh và Ủy viên BTV Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Nguyễn Thị Kim Liên tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục HTKT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo Chủ tịch Công đoàn Cục HTKT Lương Ngọc Khánh, Công đoàn Cục HTKT đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững đoàn kết, kỷ cương trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện xây dựng các quy chế nội bộ trong đơn vị.  

Đối với công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động và các phong trào, Công đoàn Cục HTKT luôn chú trọng, dành sự quan tâm kịp thời. Trong đó, phải kể đến, công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động xã hội do Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát động; hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo do Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng phát động năm 2021...

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, Công đoàn viên Cục HTKT tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” và các phong trào thi đua khác tại đơn vị; triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; triển khai các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, BCH Công đoàn Cục HTKT kịp thời triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; chỉ đạo hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chung của Cục HTKT cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy.

Bằng những hoạt động thiết thực, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cục HTKT đã được một số thành tích nổi bật, trong đó được BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng 02 Bằng khen cho tập thể Công đoàn Cục HTKT, 08 Bằng khen cho cá nhân và được BCH Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng 08 Giấy khen cho tập thể; 29 Giấy khen cho cá nhân.

Công đoàn Cục HTKT chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Cục HTKT xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CCVCLĐ; Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và CCVCLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; Công tác nữ công; Công tác tài chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thích ứng với tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục HTKT đánh giá cao những kết quả mà BCH nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã đạt được, trong đó, có đảm bảo được chính sách, quyền lợi cho người lao động.

Đồng thời, kỳ vọng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, BCH Công đoàn khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Tại Đại hội, ông Đỗ Duy Hiển, Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực của Công đoàn Cục HTKT nhiệm kỳ 2019 - 2023 trong việc quan tâm và tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Đỗ Duy Hiển kỳ vọng, BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 sau khi được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Được biết, Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí; bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị tham dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Ý kiến của bạn