Doanh nghiệp- Doanh nhân

Đặt chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Việt Nam đang có 2.000 DN sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong đó có khoảng 300 DN tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia. Những nỗ lực thay đổi nội lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường đã và đang xóa bỏ định kiến: DN Việt đến ốc vít cũng không làm được, hoặc không thể gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu vì thiếu chuẩn.