Doanh nghiệp- Doanh nhân

FECON tiếp tục trúng thầu gần 300 tỷ đồng

Trong tháng 5/2023, Công ty CP FECON tiếp tục thông báo trúng nhiều gói thầu lớn, nhỏ với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Các dự án trúng thầu đa phần thuộc lĩnh vực thế mạnh của FECON là thi công nền móng và công trình ngầm.