Doanh nghiệp- Doanh nhân

Tư nhân đầu tư hạ tầng: Bài học quốc tế

Năm 1983, Thổ Nhĩ Kỳ ban hành Bộ Luật số 2920 cho phép các công ty tư nhân khai thác dịch vụ hàng không, sân bay. Bộ luật mở đường cho thời kỳ phát triển thịnh vượng của ngành công nghiệp hàng không. Hiểu được vai trò “bệ phóng” của sân bay, từ nhiều thế kỉ trước, nhiều quốc gia đã chú trọng xây dựng hạ tầng hàng không tiên tiến.