Pháp luật xây dựng

Doanh nghiệp môi giới BĐS phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về giao dịch

Doanh nghiệp môi giới BĐS phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về giao dịch

Thảo Lê Thảo Lê - 07:15, 27/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Bộ Xây dựng, các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phối hợp, cung cấp các thông tin, dữ liệu về giao dịch BĐS khi có yêu cầu của cơ quan quản lý về nhà ở và thị trường BĐS địa phương.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn cung cấp thông tin, dữ liệu giao dịch BĐS theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Công ty TNHH Savills (Việt Nam), Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định tại Điều 18, khoản 2 Điều 30 của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ thì có 10 chủ thể gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, UBND cấp Huyện, Chủ đầu tư dự án BĐS và Sàn giao dịch BĐS phải thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn.

Trong trường hợp tại thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành mà phần mềm phục vụ kê khai, báo cáo thông tin, dữ liệu chưa hoàn thiện thì các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo bằng văn bản giấy.

Do vậy, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS không thuộc trường hợp phải thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu về các giao dịch BĐS theo quy định của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phối hợp, cung cấp các thông tin, dữ liệu về giao dịch BĐS khi có yêu cầu của cơ quan quản lý về nhà ở và thị trường BĐS địa phương.

 

 

Ý kiến của bạn