Hỏi- Đáp

Đối tượng nào được hỗ trợ xây nhà vượt lũ?

Đối tượng nào được hỗ trợ xây nhà vượt lũ?

Kiều Dung Kiều Dung - 07:04, 01/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất kéo dài chương trình và nâng mức cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Ông Bùi Văn Duyên (Hà Tĩnh) là người có công với cách mạng. Ông hỏi, vậy ông có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ kinh phí để xây nhà vượt lũ không? Nếu được thì hồ sơ, thủ tục được quy định như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để giải quyết?

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT trả lời vấn đề này như sau:

Về chính sách, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.

Sau 8 năm thực hiện, Quyết định chính thức kết thúc vào năm 2021. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất kéo dài chương trình và nâng mức cho vay.

Về nội dung hỏi, hiện nay Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 630) đã có Văn bản số 75-HD/BCĐ ngày 08/8/2023 hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vì vậy, đề nghị ông Duyên có đơn đề nghị UBND xã nơi gia đình cư trú để được xem xét cụ thể theo quy định.

Ý kiến của bạn