Chỉ đạo điều hành

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần chính quyền phục vụ nhân dân

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần chính quyền phục vụ nhân dân

Tuấn Đông Tuấn Đông - 06:05, 04/06/2023

TP Cần Thơ cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh; tổ chức đối thoại, lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, chính quyền phục vụ nhân dân.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 205/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Thông báo nêu rõ: Kế thừa những thành quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai các nhiệm vụ đề ra, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 của Thành phố đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần khắc phục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ - Ảnh: VGP

Tạo cơ chế, chính sách để nhân dân cùng tham gia xây dựng Thành phố

Thủ tướng nhận định: Tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới có thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Vì vậy, Thành phố phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức bằng các cơ chế, chính sách, bằng lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ phải chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Vận động nhân dân, tạo cơ chế, chính sách để nhân dân cùng tham gia, tạo sức mạnh xây dựng Thành phố phát triển bền vững; mạnh dạn vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Vận dụng tối đa các quy định hiện hành để xử lý các vấn đề liên quan đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tăng cường hợp tác công tư…

Thành phố phải tích cực triển khai Quyết định số 6/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối cung - cầu trong thị trường lao động.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổ chức đối thoại, lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, chính quyền phục vụ nhân dân.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng cũng chỉ đạo Thành phố Cần Thơ tập trung giải ngân vốn đầu tư công, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; kích cầu đầu tư, tiêu dùng, đẩy mạnh phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; giao lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong triển khai dự án, đôn đốc triển khai các nhóm dự án cụ thể, nhất là các dự án, công trình trọng điểm để chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng, là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2023. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá, khen thưởng, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, cũng như xử lý những trường hợp tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2023.

Thành phố khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 7/2023, trong đó cập nhật quỹ đất đai nhà ở xã hội vào Quy hoạch theo quy định.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản cụ thể, nhất là các dự án lớn.

Đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, trong đó quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ đến năm 2030.

Đồng thời rà soát, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo chủ trương chung và tiến độ dự án đã được phê duyệt; nghiên cứu cơ chế sử dụng trước 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án để triển khai các dự án nhà ở xã hội, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí hành chính không cần thiết; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương (trong đó có TP Cần Thơ) các thủ tục pháp lý về đầu tư, hợp tác công tư đối với những vướng mắc, bất cập liên quan đầu tư và ban hành hình thức văn bản phù hợp với quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021, Nghị định số 83/2014/CĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường sang Trung Đông, Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA); khẩn trương ký kết Hiệp định thương mại tự do với Israel trong quý II năm 2023; tiếp tục đàm phán với các nước để mở cửa thị trường, nhất là thị trường sản phẩm Halal mà khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giàu tiềm năng, lợi thế để xuất khẩu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý III năm 2023.

Bộ Y tế khẩn trương phối hợp, thống nhất với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập trước ngày 15/6/2023.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật (nếu vượt thẩm quyền) còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chưa thống nhất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phù hợp với thực tế.

Đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc có thời gian xác định hoàn thành cụ thể, chống tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm trong tất cả các công việc.

Ý kiến của bạn