Đồng Nai đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

09:26 27/05/2022
UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh đối với dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải huyện Trảng Bom - giai đoạn ưu tiên.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải huyện Trảng Bom - giai đoạn ưu tiên là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 221 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 16,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 160 tỷ đồng.

Dự án sẽ thực hiện xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt khu vực trung tâm thị trấn Trảng Bom (lưu vực khoảng 160ha) dọc theo các tuyến đường dài hơn 19,6km. Xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 2 ngàn m3/ngày. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Mục tiêu của dự án là từng bước xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng để đô thị Trảng Bom đạt tiêu chí đô thị loại IV; trong đó, cần thiết đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải giai đoạn ưu tiên công suất 2 ngàn m3/ngày nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Để thực hiện dự án, huyện Trảng Bom sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 12 ngàn m2 (vị trí xây trạm xử lý nước thải).

 

Bình luận