Đô thị

Đồng Nai phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu tại TP Biên Hòa

Đồng Nai phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu tại TP Biên Hòa

Khải An Khải An - 07:01, 15/05/2022

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 các phân khu A1 và một phần phân khu C2 và phân khu A9 theo quy hoạch chung TP Biên Hòa.

Theo đó, đồ án được phê duyệt quy hoạch phân khu A1 và một phần phân khu C2 bao gồm phường Long Bình Tân và một phần phường An Bình có tổng diện tích hơn 1,5 nghìn ha.

Trong đó, phường Long Bình Tân có diện tích hơn 1,1 nghìn ha và một phần phường An Bình có diện tích khoảng 391 ha. Được biết, quy mô dân số từ 50-60 nghìn người.

Phân khu A1 và một phần phân khu C2 là phân khu thành phần phía Nam của khu đô thị trung tâm lịch sử của TP Biên Hòa. Đây là phân khu đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về quốc phòng - an ninh, tài chính - thương mại, nhà ở…

Bên cạnh đó, phân khu A9 bao gồm các phường: Tân Vạn, Bửu Hòa và Hóa An có diện tích hơn 1 nghìn ha và có quy mô dân số từ 85-90 nghìn người. Phân khu A9 là phân khu thành phần phía Nam của khu đô thị trung tâm lịch sử TP Biên Hòa. Đây là phân khu phát triển du lịch, dịch vụ logistics, nhà ở, không gian…

 

Ý kiến của bạn