Thị trường

Đồng Nai thành lập Tổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai thành lập Tổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:54, 14/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ lập danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các khu đất, thửa đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác).

Theo đó, Tổ công tác do Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm tổ trưởng. Tổ phó là Phó giám đốc Sở TN&MT và thành viên là các sở, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ, Tổ công tác có nhiệm vụ lập danh mục thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các khu đất, thửa đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng.

Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các khu đất, thửa đất theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất từng năm, từng giai đoạn và các khu đất thuộc các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh để tạo vốn phát triển tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, Tổ công tác phải lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch chi tiết rút gọn, chủ trương đầu tư trước khi đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, rà soát, trình cập nhật điều chỉnh bổ sung các khu đất vào Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Mặt khác, xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cho từng năm, từng giai đoạn và phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với từng khu đất, thửa đất. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh Đồng Nai giao.

Số liệu của thống kê của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết, đến thời điểm hiện tại tỉnh có 21 khu, thửa đất đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Cụ thể, 13 khu đất đã có trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 và 8 khu bổ sung mới.

Ý kiến của bạn