Hạ tầng

Đồng Nai xử lý loạt dự án chậm tiến độ

Đồng Nai xử lý loạt dự án chậm tiến độ

07:00, 20/06/2022

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 360 dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đối với 59 dự án vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2014 đến 31/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 360 dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Qua kiểm tra, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đối với 59 dự án vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng.

Đáng chú ý, trong số các dự án vi phạm, UBND tỉnh đã có quyết định, văn bản chỉ đạo thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, thuê đất đối với 10 dự án có tổng diện tích gần 25ha.

Trong số này có 2 dự án được gia hạn nhưng hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai dự án.

Ý kiến của bạn