Tài chính- đầu tư

Đồng Tháp có quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ nhà

Đồng Tháp có quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ nhà

Hương Lê (t/h) Hương Lê (t/h) - 14:34, 19/06/2022

Theo quy định mới của UBND tỉnh Đồng Tháp, diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022, thay thế Quyết định số 16 ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định này quy định, mức thu lệ phí được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10 ngày 15/01/2022 của Chính phủ (mức thu là 0,5%).

Đồng thời, giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m²) x Giá 1 m² nhà (đồng/m²) x tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet.

Cụ thể, giá 1 m² nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 1 m² sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà được áp dụng theo Bảng giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Quyết định này cũng nêu rõ, tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ, đối với nhà có thời gian sử dụng dưới 5 năm, nếu kê khai lệ phí trước bạ lần đầu thì áp dụng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà là 100%.

Nếu kê khai lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, chất lượng còn lại của nhà cấp IV là 83%, nhà cấp III là 90%, nhà cấp II là 95%, nhà cấp I là 97%.

Đối với nhà có thời gian sử dụng từ 5 năm trở lên, áp dụng tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo hướng dẫn.

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì căn cứ theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

Ý kiến của bạn