Quy hoạch - kiến trúc

Đồng Tháp tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Đồng Tháp tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị

Thu Thảo Thu Thảo - 07:00, 02/02/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNăm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật như: Triển khai các nhiệm vụ, phương án của ngành Xây dựng trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, phối hợp, triển khai hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự; Tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 39,5%,…

Cùng với đó, Sở đảm bảo phát triển nhà ở, thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh và đề xuất thực hiện các chính sách an sinh xã hội về nhà ở thông qua việc triển khai Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở (điều chỉnh) và phối hợp UBND huyện, thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án nhà ở,…

Ngoài ra, Sở cũng chú trọng nâng cao công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng gắn với lộ trình chuyển đổi số của ngành. Trong đó, triển khai lập dự án Hệ thống quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị, nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật xây dựng; Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán công trình, công tác cấp phép xây dựng…

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, công tác tổ chức thực hiện cũng được giao cụ thể cho lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung, lĩnh vực được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đề ra.

 

Ý kiến của bạn