Thị trường

Đồng Tháp yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý các dự án bất động sản

Đồng Tháp yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý các dự án bất động sản

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 25/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng phối hợp Sở KH&ĐT rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, xử lý dứt điểm vướng mắc pháp lý vướng mắc thuộc thẩm quyền.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn làm cơ sở để triển khai các dự án, trong đó lưu ý quy hoạch phát triển các dự án NƠXH, nhà ở công nhân.

Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng NƠXH; công bố công khai danh mục các dự án BĐS phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu trên địa bàn để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia, đề xuất đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở KH&ĐT rà soát, thống kê, tổng hợp danh mục các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn.

Tập trung phân loại xác định các vướng mắc khó khăn về pháp lý, nguyên nhân và cấp có thẩm quyền giải quyết, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đồng Tháp định hướng phát triển mô hình các mạng lưới tiểu vùng đô thị đa trung tâm

Cùng đó, phối hợp với UBND huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030”.

Đối với Sở KH&ĐT, UBND tỉnh yêu cầu chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền và quy định pháp luật về đầu tư. Ưu tiên các dự án BĐS công nghiệp, NƠXH, nhà ở cho công nhân.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Sở TN&MT tập trung thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, giá đất cụ thể, tham mưu UBND tỉnh quyết định giá đất đúng quy định pháp luật. Tổ chức định giá đất đai theo thẩm quyền, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng có giải pháp thiết thực hiệu quả, thúc đẩy cho vay tín dụng đối với các doanh nghiệp BĐS. Chủ động hỗ trợ để doanh nghiệp, dự án BĐS và người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi.

Ý kiến của bạn