Video

ĐTM cho nhiều hơn một cao tốc giao nhau trên địa bàn được thực hiện thế nào, ai thực hiện?

ĐTM cho nhiều hơn một cao tốc giao nhau trên địa bàn được thực hiện thế nào, ai thực hiện?

TCXD TCXD - 07:03, 25/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân đặt vấn đề, ĐTM cho cả tuyến cao tốc có phải là ĐTM của các dự án thành phần gộp lại? ĐTM cho nhiều hơn một cao tốc giao nhau trên địa bàn, cho cả hệ thống 6 cao tốc được thực hiện như thế nào và ai thực hiện? ĐTM của tuyến cao tốc không chỉ có trong giai đoạn thi công, mà ĐTM sau khi hoàn thành xây dựng công trình mới là điều mà xã hội cần.

Ý kiến của bạn