Dự án của Handico 6 bị Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận vi phạm những gì?

15:54 10/06/2022
Liên quan đến quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây đã chỉ ra vi phạm tại dự án do công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 (Handico 6) làm chủ đầu tư.

Liên tiếp điều chỉnh quy hoạch sai quy định

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; các chủ đầu tư dự án và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Theo đó, liên quan đến quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra vi phạm tại dự án do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 (Handico 6) làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ công cộng và nhà ở tại lô đất C1, về quy hoạch xây dưng (QHXD), điều chỉnh QHXD cho thấy, quy hoạch chi tiết (QHCT) tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 cập nhật không đúng chỉ tiêu ô 9.1-CC (tức ô C1) đã được phê duyệt ngày 14/6/2002: Diện tích xây dựng giảm 441 m² (từ 2.100 m² thành 1.659 m²; mật độ xây dựng giảm 8,2% (từ 39,2 % thành 31%).

Tầng cao trung bình giảm 4,7 tầng (từ 10,9 tầng thành 6,1 tầng); hệ số sử dụng đất giảm 2,38 lần (từ 4,3 lần thành 1,92 lần); không có chỉ tiêu tầng cao tối đa; chức năng từ thương mại – dịch vụ công cộng thành chức năng công cộng thành phố.

Bên cạnh đó, tại các văn bản ngày 13/02/2007 và văn bản ngày 07/5/2007, Sở Quy hoạch- Kiến trúc chấp thuận diện tích xây dựng tăng thêm 441 m² (từ 1.659 m² thành 2.100 m²).

Mật độ xây dựng tăng thêm 9% (từ 31 thành 40%); tầng cao trung bình tăng thêm 8,8 tầng (từ 6,1 thành 15 tầng); hệ số sử dụng đất tăng thêm 4,08 lần (từ 1,9 lần thành 6 lần); tầng cao tối đa 30 tầng.

Chức năng sử dụng đất từ công cộng thành phố thành Trung tâm thương mại - Dịch vụ công cộng (TTTM-DVCC) nhà ở, sai so với QHCT tỷ lệ 1/500 hai bên đường Láng Hạ - Thanh Xuân phê duyệt năm 2002 là điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, điều chỉnh quy hoạch không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải pháp khắc phục, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, khoản 2 Mục 6 Thông tư 15/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Mặt khác, Sở Quy hoạch-Kiến trúc tiếp tục điều chỉnh quy hoạch tại văn bản ngày 30/9/2009 và văn bản ngày 29/12/2009: diện tích sàn xây dựng tăng thêm 28.448 m² (từ 31.400 m² thành 59.848 m²); tầng cao tăng thêm 6 tầng (từ 30 thành 36 tầng).

Diện tích xây dựng giảm 12 m2 (từ 2.100 m² thành 2.088 m²) so với văn bản ngày 07/5/2007 là tiếp tục điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền, vi phạm Điều 3, khoản 2 Điều 5, Điều 13, 14, 15 Quyết định 48/2006/QĐ-UB ngày 11/4/2006 của UBND TP Hà Nội.

“Điều chỉnh quy hoạch không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải pháp khắc phục, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng” - Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết.

Không chỉ có vậy, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục điều chỉnh quy hoạch tại văn bản ngày 26/8/2011. Trong đó, điều chỉnh mật độ xây dựng tăng thêm 0,05% (từ 40 thành 40,05%); diện tích sàn tăng thêm 10.248 m² (từ 59.848 m² không kể tầng hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái thành 70.096 m² không kể tầng hầm, tầng kỹ thuật); tầng cao tăng thêm 3 tầng (từ 36 thành 39 tầng).

Hệ số sử dụng đất 13,4 lần; chức năng từ TTTM - DVCC - nhà ở cho thuê sang TTTM-DVCC - nhà ở (đất ở lâu dài) so với văn bản ngày 29/12/2009 là tiếp tục điều chỉnh quy hoạch vượt thẩm quyền, điều chỉnh không tính toán hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải pháp khắc phục, vi phạm Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

“Ghi công trình cao 37 tầng, vi phạm QCXDVN 03:2009/BXD, ghi đúng phải là 39 tầng (gồm 32 tầng nổi, 04 tầng áp mái và 03 tầng kỹ thuật). Chấp thuận tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng là vượt thẩm quyền. Ngày 16/3/2012, UBND Thành phố mới ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 2.555 m2 để xây dựng tầng hầm, trong đó có một phần vượt chỉ giới xây dựng” - Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng nêu.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã cho phép Handico 6 chuyển mục đích sử dụng 5.230 m² đất ô C1 từ Trung tâm thương mại - Dịch vụ công cộng sang Trung tâm thương mại - Dịch vụ công cộng và nhà ở cho thuê (thuê đất 50 năm).

Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh 2.088 m² để xây dựng công trình Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng và nhà ở, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, điều chỉnh không đánh giá mức độ ảnh hưởng do tăng mật độ dân số gây áp lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 47, Điều 48 Luật Quy hoạch đô thị 2009.

“Như vậy, UBND TP Hà Nội 01 lần điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc 03 lần điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc sai quy định pháp luật, đã điều chỉnh chỉ tiêu: Hệ số sử dụng đất từ 1,24 lần thành 4,3 lần, thành 1,9 lần, thành 6 lần, rồi thành 13,4 lần; mật độ xây dựng từ 31% thành 39,2%, thành 31%, thành 40%, rồi thành 40,0%.

Tầng cao tối đa từ 6 tầng thành 21, 30, 36 rồi thành 39 tầng; chức năng từ thương mại - DV công cộng điều chỉnh thành công cộng thành phố, thành TTTM-DVCC-nhà ở cho thuê, rồi thành TTTM-DVCC - nhà ở, dân số tăng thêm 912 người (tạm tính 228 căn x 4 người/căn). Trách nhiệm thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Bộ Xây dựng, yêu cầu UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm” – Kết luận của Thanh Tra Bộ Xây dựng nêu rõ.

Ô đất C2 Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính 1, Handico 6 lập dự án chậm 16 năm, hiện tại vẫn bỏ hoang.

Về GPXD số 96/GPXD ngày 09/11/2012 do Sở Xây dựng cấp, Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, bản vẽ cấp phép thể hiện từ tầng 2 đến tầng 5 văn phòng cho thuê là sai với phương án kiến trúc được chấp thuận tại văn bản ngày 26/8/2011, tầng 2 đến tầng 5 có chức năng thương mại; tầng 6-15 là văn phòng, vi phạm Điều 65 Luật Xây dựng 2003.

“Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Công ty Handico 6. Đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm” – Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị.

Vi phạm nhưng chưa xử lý triệt để

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, các hành vi vi phạm của chủ đầu tư đã được Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, quyết định xử phạt, báo cáo UBND TP Hà Nội, nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 9/2020) chưa xử lý triệt để.

Cụ thể, ngày 13/11/2018 Thanh tra Sở Xây dựng có Biên bản làm việc, ghi nhận kết quả kiểm tra hiện trạng: Tầng 1 diện tích khoảng 404 m², từ tầng 2-5 diện tích khoảng 1.383 m²/01 tầng đang sử dụng làm văn phòng làm việc; tầng hầm lửng B2 làm thêm diện tích khoảng 1.500 m² kết cấu thép làm sàn để xe máy; tầng kỹ thuật (L1-giữa tầng 5 và tầng 6) diện tích khoảng 750 m² làm văn phòng Công ty; tầng kỹ thuật (L2- giữa tầng 15 và tầng 16) đang sử dụng 355 m² làm dịch vụ ăn uống.

Ngày 06/12/2018, Thanh tra Sở Xây dựng có Quyết định số 169/QĐXPVPHC xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 40 triệu đồng và khắc phục hậu quả.

Ngày 14/12/2018, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND Thành phố, có nội dung: Đề nghị UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo, diện tích tầng 1 đang sử dụng làm văn phòng chưa phù hợp với chức năng được phê duyệt.…....tầng 2 đến tầng 5 có chức năng là dịch vụ thương mại cho thuê, nay sử dụng làm văn phòng cho thuê....

Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, chủ động liên hệ Sở Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại mục 2 văn bản ngày 05/11/2018; đồng thời liên hệ Sở Tài Nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, xem xét bổ nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định.

Phần diện tích tăng thêm tại tầng hầm lửng B2 và việc sử dụng diện tích tầng kỹ thuật L1, L2 làm văn phòng làm việc, dịch vụ ăn uống đủ điều kiện để xử lý theo Điều 79, Nghị định 139/2017/NĐCP của Chính phủ, buộc chủ đầu tư nộp số lợi bất hợp pháp có được bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép.

Đề nghị UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định hiện hành.

Ngày 14/01/2019, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, rà soát hiện trạng công trình, xử lý vi phạm TTXD; căn cứ quy định pháp luật xem xét, thống nhất đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 15/3/2019, Sở Xây dựng có văn bản báo cáo UBND Thành phố, có nêu: Hạng mục mở rộng sàn tầng hầm lửng B2 tăng thêm 1.500 m² và thay đổi công năng 404 m² sàn tầng 1 từ dịch vụ thương mại sang văn phòng; diện tích tầng 2,3,4,5 từ thương mại dịch vụ sang văn phòng…

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn để điều chỉnh phương án kiến trúc đã được UBND Thành phố giao tại văn bản ngày 05/11/2018; việc thay đổi công năng khoảng 1.211 m² tầng kỹ thuật L1 sang văn phòng, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xem xét...lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại toà nhà về điều chỉnh phương án kiến trúc.

Nếu không có sự đồng thuận thì tổ chức thực hiện tháo dỡ; việc thay đổi công năng khoảng 247 m² tầng kỹ thuật L2 sang dịch vụ ăn uống, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, khôi phục nguyên trạng như đã kết lluận.

Theo Thanh tra Bộ Xây dựng, kiểm tra thực tế các hạng mục vi phạm mà Thanh tra Sở Xây dựng đã xử phạt đến thời điểm tháng 9/2020 chưa được xử lý triệt để, vẫn còn tồn tại.

Chủ đầu tư sử dụng khoảng 1.211 m² làm văn phòng làm việc tại tầng L1 kỹ thuật; sử dụng 247 m² sàn, trong đó 163 m² sàn lửng kết cấu thép làm dịch vụ ăn uống tại tầng L2 kỹ thuật; mở rộng sàn lử tầng hầm B2 khoảng 1.500 m² bằng tấm bê tông trên hệ dầm thép để xe máy.

Đồng thời, chủ đầu tư xây dựng Nhà hàng café diện tích khoảng 150 m², kết cấu khung thép, vách kính, mái lợp tol cao 2,7 m, theo quy hoạch bản vẽ tổng mặt bằng là bể cảnh và vườn cây, vi phạm khoản 4 Điều 12 Luật Xây dựng 2014.

UBND quận Thanh Xuân, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân, UBND phường Nhân Chính không xử lý vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014.

Với những vi phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận, trách nhiệm thuộc UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Thanh Xuân, UBND phường Nhân Chính, Handico 6.

Do đó, Thanh tra Bộ đề nghị, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Xuân theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời UBND TP Hà Nội chỉ đạo các Sở ngành, UBND quận Thanh Xuân xử lý dứt điểm các vi phạm tại dự án.

Bên cạnh những vi phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng còn chỉ rõ các vi phạm tại dự án tại ô đất C2 Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính 1.

Theo đó, kết luận của Thanh tra Bộ nêu rõ: Handico 6 lập dự án chậm 16 năm, cụ thể UBND TP Hà Nội yêu cầu Handico 6 lập dự án đầu tư trình thẩm định phê duyệt trong quý II/2004, đến ngày 10/8/2020 Handico 6 có văn bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

“Các sở, ngành có liên quan đã thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo đầy đủ với UBND TP Hà Nội để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của dân cư trong Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính. Trách nhiệm thuộc về Handico 6, các sở, ngành có liên quan thuộc UBND TP Hà Nội” – Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết.

 

Bình luận