Xây dựng & Đời sống

Dự án nhà ở thấp tầng tổ  dân phố Kiên Thành: Phải dành quỹ đất để phát triển NƠXH

Dự án nhà ở thấp tầng tổ dân phố Kiên Thành: Phải dành quỹ đất để phát triển NƠXH

Thảo Lê Thảo Lê - 12:42, 28/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 khi đem đấu giá quyền sử dụng đất dự án nhà ở thấp tầng để bán tại tổ dân phố Kiên Thành (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) năm 2017 chưa thể hiện việc bố trí phần diện tích đất làm nhà ở xã hội (NƠXH) là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ NƠXH tại dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại tổ dân phố Kiên Thành, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Xây dựng TP Hà Nội vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại tổ dân phố Kiên Thành được thực hiện đấu giá tại thời điểm Luật Nhà ở năm 2014 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, do đó Dự án thuộc diện phải dành quỹ đất để phát triển NƠXH.

Tuy nhiên, trong quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 khi đem đấu giá quyền sử dụng đất Dự án này (năm 2017) chưa thể hiện việc bố trí phần diện tích đất làm NƠXH là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành.

Bên cạnh đó, Dự án đã lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, do đó cần phải tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng (khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 26 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 3 Điều 13 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội kiểm tra, rà soát lại Hồ sơ Dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng lưu ý, trường hợp Dự án đang trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, đầu tư và các pháp luật có liên quan khác.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ NƠXH tại Dự án này, Bộ Xây dựng cho rằng, Dự án đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại tổ dân phố Kiên Thành có quy mô sử dụng đất khoảng 6.203 m² (< 2ha), do đó thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

 

Ý kiến của bạn