Dự án thủy điện Phai Cát sau điều chỉnh không được miễn Giấy phép xây dựng

14:02 24/01/2023
Dự án thủy điện Phai Cát nằm trên địa bàn tỉnh Lai Châu, được đề xuất giữ nguyên công suất, giảm mực nước, giảm sản lượng điện bình quân và nâng mực nước hạ lưu. Sau điều chỉnh, Dự án không thuộc đối tượng được miễn Giấy phép xây dựng.

Nội dung điều chỉnh liên quan đến nhiều hạng mục

Bộ Xây dựng góp ý hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Phai Cát, tỉnh Lai Châu do Công ty CP Tư vấn năng lượng sạch lập tháng 10/2022.

Dự án thủy điện Phai Cát thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2468/QĐ-BCT ngày 21/9/2020. Dự án được đề xuất giữ nguyên công suất 18MW, giảm mực nước dâng bình thường từ 347,50 xuống 344,30m, giảm sản lượng điện bình quân năm từ 61,14 triệu kWh xuống còn 56,107 triệu kWh, nâng mực nước hạ lưu nhỏ nhất từ 267,93m lên 270,41m.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Dự án có tuyến đập nằm trên suối Nậm Lụng thuộc xã Khổng Lào và nhà máy nằm trên suối Nậm So thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Dự án nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn với suối Nậm Lụng là nhánh cấp 1 của suối Nậm So và được bắt nguồn từ lưu vực có cao độ khoảng 2.200-2.530m. Do vậy, khi đầu tư xây dựng (ĐTXD) sẽ có nhiều tác động đến môi trường.

Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện BĐKH hiện nay.

Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Mặt bằng cụm đầu mối; mặt cắt dọc, cắt ngang tuyến đập; mặt bằng, mặt cắt dọc cửa nhận nước; trắc dọc tuyến hầm, mặt cắt điển hình các loại hầm; các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính nhà máy thủy điện; bản vẽ gia cố bãi thải.

Những nội dung đầu tư xây dựng (ĐTXD) thể hiện tại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cho thấy, nội dung ĐTXD Dự án liên quan đến các hạng mục công trình: Hệ thống đập; tuyến năng lượng; nhà máy thủy điện và các hạng mục phụ trợ…

Đảm bảo phù hợp, yêu cầu cân bằng công suất tổng thể

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Nậm Lụng và suối Nậm So nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực.

Để đảm bảo tính đồng bộ, cần bổ sung các bản vẽ thiết kế phương án đấu nối của Dự án vào lưới điện khu vực, nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của Dự án.

Việc phân cấp các công trình của Dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện các bước thiết kế cần căn cứ trên kết quả khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn theo quy định nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực Dự án.

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Đặc biệt, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Dự án, các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực; Có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của Dự án.

Có phân tích, đánh giá về tính đặc thù của Dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội. Đối với việc sử dụng đất của Dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng cho biết, Dự án sau điều chỉnh không thuộc đối tượng được miễn Giấy phép xây dựng, cần căn cứ những nội dung hướng dẫn về Giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục ĐTXD theo quy định.

Bình luận