Dự kiến ban hành 9 nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi)

19:46 01/02/2024
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho biết, dự kiến có 9 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, Bộ TN&MT sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 nghị định, Bộ Tài chính tham mưu ban hành 2 nghị định và Bộ NN&PTNT 1 nghị định.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, Bộ TN&MT đã cung cấp những nội dung mới, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 đến các cơ quan, truyền thông để có tư liệu cho việc tuyên truyền. Thứ hai, Bộ TN&MT đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024, trong đó có một số nội dung đáng chú ý.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân thông tin về các kế hoạch, chương trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: VGP

Thứ nhất là tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, của HĐND cấp tỉnh và UBND cấp tỉnh. Theo đó, kế hoạch đã rà soát kỹ lưỡng những điểm, những điều trong Luật giao Chính phủ ban hành quy định chi tiết.

Bộ TN&MT dự kiến có 9 nghị định. Trong đó, Bộ TN&MT sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 nghị định, Bộ Tài chính tham mưu ban hành 2 nghị định và Bộ NN&PTNT 1 nghị định.

Dự kiến sẽ ban hành 6 thông tư, trong đó Bộ TN&MT có 4 thông tư, Bộ Tài chính 1 thông tư và Bộ Nội vụ 1 thông tư. Ngoài ra còn có 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ LĐTB&XH tham mưu.

Đối với chính quyền địa phương, có 18 nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phải quy định chi tiết, còn 1 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND ban hành.  

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thì việc giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi), bao gồm cả những luật có liên quan đến đất đai mà trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai chúng ta chưa sửa đổi trực tiếp cùng Luật Đất đai được, sẽ tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ.

Thứ hai, với các nghị định liên quan đến công tác quản lý đất đai, các Bộ, ngành có liên quan cũng tiếp tục rà soát. Đồng thời các địa phương cũng tiếp tục rà soát các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, để sửa đổi, bổ sung, ban hành đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Thứ ba, chuẩn bị cho công tác tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ TN&MT đã xây dựng một kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành Luật, phối hợp với các cơ quan, các Bộ, ngành của Trung ương và các cơ quan thông tấn, truyền thông để phổ biến đến các đối tượng thực sự chịu tác động của Luật.

“Tinh thần là để các điểm mới của Luật Đất đai (sửa đổi), nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được các đối tượng chịu tác động của luật và toàn thể nhân dân biết đến; cũng như quá trình quản lý và tổ chức thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp được thuận lợi nhất, đảm bảo tính khả thi”, Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh.

Thứ tư, Bộ TN&MT có kế hoạch triển khai các giải pháp, nguồn lực để thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung quản lý nhà nước như: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra đánh giá cơ bản về đất đai, duy trì hệ thống thông tin đất đai.

Đối với các địa phương, theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, cũng tập trung nguồn lực, trước hết là cho các quỹ phát triển đất, đảm bảo tạo ra quỹ đất để thực hiện tổ chức đánh giá việc sử dụng đất, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư...

Đồng thời, các địa phương tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai ở Trung ương, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.  

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng cho biết thêm, việc sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm. Tuy nhiên, đây là một nghị định rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến tài chính về đất đai và giá đất. Do đó trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, đặc biệt là Bộ TN&MT, Bộ Tài chính và các địa phương đã có nhiều hội thảo lấy ý kiến để chọn ra phương án tốt nhất, phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Nghị định, đồng thời phù hợp với tinh thần của Luật Đất đai năm 2024.

“Vừa qua, tất cả các thủ tục về ban hành Nghị định đã hoàn tất, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các công đoạn cuối cùng để ban hành Nghị định sớm nhất và đưa vào thực tiễn”, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết.

Bình luận