Hạ tầng

Dự kiến đầu tư 2.297 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Hải Dương

Dự kiến đầu tư 2.297 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Hải Dương

Tuấn Đông Tuấn Đông - 19:50, 07/06/2023

Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương được đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng để đạt quy mô đường cấp III đồng bằng, 2-4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án là 2.297 tỷ đồng.

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu và có ý kiến về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn từ Km87+403 - Km99+680.

Cụ thể, Bộ GTVT đề nghị địa phương cho ý kiến về sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của địa phương; sự phù hợp về mục tiêu, địa điểm, phạm vi, quy mô dự kiến; các nội dung liên quan khác của dự án.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương.

Dự án có điểm đầu tại Km87+403/Quốc lộ 37 giao với Quốc lộ 18 (tại Km37+750/Quốc lộ 18); điểm cuối: tại Km99+680/Quốc lộ 37 giáp ranh với tỉnh Bắc Giang. Tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 12km nằm trên địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Dự án sẽ được nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2-4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Hướng tuyến nghiên cứu cơ bản bám theo đường hiện tại, thực hiện cải nắn cục bộ để đảm bảo hướng tuyến được hài hoà, êm thuận và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng.

Dự kiến tổng mức đầu tư Dự án là 2.297 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 414 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.632 tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách nhà nước (từ Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và nguồn vốn bổ sung, tiết kiệm hoặc dư của kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn hợp pháp khác).

Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, Dự án sẽ khởi công vào quý IV năm 2024, hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng khoảng 24 tháng kể từ ngày khởi công.
Về phương án bố trí vốn, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất trong năm 2023 bố trí kinh phí chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng khoảng 500 tỷ đồng; năm 2024: giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng khoảng 1.300 tỷ đồng; năm 2025- 2026: Hoàn thành công trình; nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng khoảng 497 tỷ đồng.

Dự án do Bộ GTVT đóng vai trò là cấp quyết định đầu tư; chủ đầu tư là Cục Đường bộ Việt Nam; tổ chức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 3; Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh Hải Dương.

Ý kiến của bạn