Dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS phải tập trung, thống nhất

07:03 26/06/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các địa phương, chuyên gia, đại diện hiệp hội để hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS, theo hướng quy định bao quát được thực tiễn, cũng như tình huống phát sinh trong tương lai.

Quy định chặt chẽ hoạt động sàn giao dịch BĐS điện tử

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Báo cáo tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS, Cơ quan soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, làm rõ khái niệm về "lưu trú"; rà soát, chỉnh lý để làm rõ thời điểm, nội dung, phương thức, cách thức và trình tự cung cấp, xác thực và công khai thông tin của doanh nghiệp kinh doanh BĐS; quy định tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu; căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh BĐS và tổng vốn đầu tư của dự án BĐS.

Bộ Xây dựng đã rà soát, chỉnh lý các nội dung liên quan cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS theo Luật Doanh nghiệp; phân cấp cho địa phương tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/MK.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng khuyến khích giao dịch BĐS qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử; điều kiện pháp lý để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch BĐS...

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ điều kiện đối với cá nhân kinh doanh BĐS quy mô nhỏ về tổng doanh thu, số lần bán, chuyển nhượng trong 1 năm; thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê theo hướng số hoá; bổ sung quy định về kinh doanh BĐS thông qua chữ ký số, hình thức, phương tiện điện tử.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các địa phương, chuyên gia, đại diện hiệp hội để hoàn thiện, theo hướng quy định bao quát được thực tiễn, cũng như tình huống phát sinh trong tương lai.

Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TT&TT để quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch BĐS điện tử bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, trách nhiệm của đơn vị vận hành.

Đối với nội dung điều tiết thị trường BĐS, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở để thực hiện dự án BĐS; mục tiêu, quy mô, tiến độ, cơ cấu sản phẩm của các dự án BĐS; thuế, tín dụng...

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá BĐS ở các phân khúc, loại hình cụ thể; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường BĐS khi cần thiết.

Phân lớp dữ liệu, cấp độ tiếp cận thông tin nhà ở và thị trường BĐS

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 27 điều quy định chi tiết về nội dung cơ sở dữ liệu; xây dựng, quản lý, vận hành, công bố và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Chuyên gia góp ý tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Cơ quan soạn thảo đã rà soát, giải trình về tính thống nhất của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS với Cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia và Cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương; không chồng lấn với cơ sở dữ liệu quốc gia về xây dựng; các hạng mục, trường số liệu cần cập nhật; kết nối, chia sẻ dữ liệu số phù hợp với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số…

Bộ Xây dựng là đầu mối xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung ương, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc; lưu trữ, quản lý, khai thác tập trung dữ liệu, thông tin từ nguồn thu thập, tổng hợp, chia sẻ của các bộ, ngành, địa phương.

Đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm kiến trúc cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung, phần mềm chuyên dụng phục vụ vận hành, khai thác, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; thực hiện phân lớp dữ liệu cũng như cấp độ tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Bình luận