Dư nợ tín dụng bất động sản tiến sát mốc 700 nghìn tỷ đồng

07:02 29/01/2022
Tính đến 30/11/2021, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) đạt khoảng 690 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, báo cáo của Bộ Xây dựng dẫn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến 30/11/2021 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS đạt khoảng 690 nghìn tỷ đồng.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng thì tỷ lệ dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh BĐS trong tổng dư nợ tín dụng (hiện khoảng 7%) vẫn trong ngưỡng an toàn.

Về tình hình phát hành trái phiếu, trong năm 2021 các doanh nghiệp BĐS đã phát hành hơn 214 nghìn tỷ đồng trái phiếu (gấp 3 lần so với năm 2020 là 71 nghìn tỷ đồng) tương đương hơn 9 tỷ USD.

Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8%-13%/năm. Tổng giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp BĐS chiếm 36% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, có khoảng có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh BĐS chuyển sang thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, lượng phát hành với quy mô lớn, lãi suất cao, không có tài sản bảo đảm sẽ tiềm ẩn rủi ro cho thị trường.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 03/12/2021 Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 8857/CĐ-VPCP yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra và rà soát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm tránh những tiềm ẩn, rủi ro về việc huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

 

Bình luận