Tài chính- đầu tư

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII mở cơ hội cho điện gió

Dự thảo Quy hoạch Điện VIII mở cơ hội cho điện gió

Thanh Nga Thanh Nga - 09:51, 27/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội đồng thẩm định Quy hoạch Điện VIII vừa thống nhất thông qua dự thảo Quy hoạch Điện VIII, mở ra cơ hội cho phát triển điện gió, điện mặt trời...

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ Công Thương và các bộ, ngành sẽ phải khẩn trương tiếp thu ý kiến thẩm định, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 5/2022.

Trong cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch Điện VIII ngày 26/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhất trí với đánh giá của Hội đồng thẩm định, nội dung dự thảo Quy hoạch Điện VIII lần này thể hiện sự công phu, kỹ lưỡng, khoa học; đã tham khảo, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; bám sát Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; gắn liền với các cam kết chuyển dịch năng lượng theo tinh thần cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP 26.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Yêu cầu Quy hoạch Điện VIII không lồng ghép bất kỳ chính sách nào ngoài các quy định hiện hành của pháp luật. Ảnh VGP.

Đặc biệt, dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã khắc phục cơ cấu nguồn điện, giảm điện than, tăng điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…), mở ra cơ hội lớn cho phát triển thị trường điện gió, điện mặt trời.

TS Ngô Tuấn Kiệt - Viện trưởng Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ cho biết, với quan điểm Quy hoạch Điện VIII là quy hoạch mở, quá trình thực hiện Quy hoạch sẽ cập nhật, tính toán, điều chỉnh dựa trên cơ sở phát triển kinh tế-xã hội thực tế ở mỗi giai đoạn. Quy hoạch đã cập nhật dữ liệu về điện gió gần bờ, xa bờ... nhưng cần có khảo sát, đánh giá riêng, không chỉ cập nhật con số của các tổ chức quốc tế.

PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Ủy viên phản biện đánh giá, việc cập nhật cam kết của Thủ tướng tại Hội nghị COP26 trong dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã mở cơ hội cho điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam cần sớm quy hoạch không gian biển quốc gia đến năm 2045 về quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển cho các hoạt động phát triển kinh tế biển và năng lượng đại dương một cách bền vững.

Sau khi Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua dự thảo Quy hoạch với số phiếu cao, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Công thương và các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 5/2022. Yêu cầu, tuyệt đối không lồng ghép cơ chế, chính sách trong dự thảo quy hoạch; Phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Không biến Quy hoạch thành một nhóm cơ chế, chính sách, không lồng ghép bất kỳ cơ chế, chính sách nào ngoài các quy định hiện hành của pháp luật.

Ý kiến của bạn