Đô thị

EXPO Kiến trúc 2023 - Sự kiện lớn nhất về kiến trúc tại Việt Nam

EXPO Kiến trúc 2023 - Sự kiện lớn nhất về kiến trúc tại Việt Nam

Thanh Trà Thanh Trà - 17:02, 24/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTriển lãm EXPO Kiến trúc 2023 (EXPO Kiến trúc) lần đầu tiên do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 08 - 10/9/2023 tại Phú Quốc.

Theo đó, EXPO Kiến trúc được tổ chức nhằm mục tiêu quảng bá hình ảnh, triển lãm về kiến trúc Việt Nam. Với chủ đề “Kiến trúc - Tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng”, EXPO Kiến trúc là triển lãm chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam giới thiệu những thành tựu về kiến trúc của quốc gia trong thời gian qua. 

Bộ Xây dựng cho biết, sự kiện còn là diễn đàn khoa học chuyên sâu về kiến trúc Việt Nam và Thế giới (Architecture Forum), hội tụ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc - Quy hoạch và các chuyên ngành khác liên quan.

Bên cạnh đó, cũng thảo luận về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống, tiếp thu chọn lọc tinh hoa kiến trúc thế giới, tạo nên đặc trưng của kiến trúc Việt Nam; quảng bá kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Theo Bộ Xây dựng, EXPO Kiến trúc là sự kiện quan trọng sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học... trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong nước và thế giới về thiết kế kiến trúc, phát triển nghề nghiệp, quản lý nhà nước trong lĩnh vực Ngành.

Các hoạt động của EXPO Kiến trúc nhằm nâng tầm, đổi mới công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa thực tiễn, tầm quan trọng của: Định hướng và mục tiêu phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa dân tộc;

Phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng trong việc tham gia vào quá trình phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo lập, hoàn thiện môi trường cư trú tiện nghi và bền vững. Xây dựng hình ảnh kiến trúc Việt Nam hòa nhập với kiến trúc khu vực và thế giới.

Trong khuôn khổ của sự kiện sẽ có các sự kiện: Tham quan thực tế dự án tại Kiên Giang tiêu biểu áp dụng công trình kiến trúc xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường; 01 phiên khai mạc toàn thể; 02 hội thảo chuyên đề và 01 triển lãm kiến trúc song song.

Phiên khai mạc toàn thể và tọa đàm với chủ để “Kiến trúc - tạo lập không gian bền vững cho cộng đồng” các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ tham gia tọa đàm thảo luận, góp ý đối với khung chính sách nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai.

Đồng thời, đề xuất, kiến nghị về mô hình thúc đẩy xã hội hóa huy động nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, bảo đảm phát triển bền vững; tạo cơ chế thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình mới về công trình xanh tại Việt Nam.

Tại các các Hội thảo chuyên đề “Phát triển kiến trúc bền vững- thích ứng biến đổi khí hậu”; “Vai trò của vật liệu, công nghệ trong tạo lập không gian sống”, sẽ tập trung giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong khai thác, quản lý quy hoạch - kiến trúc, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nông thôn;

Các giải pháp kiến trúc hiện đại được các nước tiên tiến áp dụng thành công cho vấn đề nhà ở và bảo tồn di sản, cũng như những giải pháp chống chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu để có định hướng quy hoạch phát triển bền vững.

EXPO Kiến trúc bao gồm 02 Pavilion và 20 gian hàng theo hình thức pano, mô hình, trưng bày sản phẩm…giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ có tính ứng dụng và nghệ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kiến trúc; thiết kế kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, bảo tồn di sản và các công trình kiến trúc có giá trị; quy hoạch đô thị nông thôn, thiết kế đô thị...

Ý kiến của bạn