Hạ tầng

Gần 1,3 nghìn tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam

Gần 1,3 nghìn tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam

PV PV - 13:40, 30/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án do Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam là đơn vị đề xuất có mục tiêu đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh- Hà Nam với chức năng là cảng thủy nội địa và cung cấp các dịch vụ logistics.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 465/TTg – NN gửi UBND tỉnh Hà Nam liên quan đến việc xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam tại bãi sông Hồng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc xây dựng các hạng mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng cụm cảng Yên Lệnh – Hà Nam tại bãi sông Hồng thuộc xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam theo quy định tại khoản 3 Luật Đê diều và theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh Hà Nam được giao tiếp thu ý kiến các bộ, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án theo đúng quy định pháp luật về đê điều, đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường…

Thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, GTVT, Tài nguyên và môi trường theo chức năng quản lý nhà nước được phân công hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Công trình được triển khai tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có quy mô, diện tích đất sử dụng là 23,02 ha. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

Theo tính toán của UBND tỉnh Hà Nam, tổng vốn đầu tư Dự án là 1.295,5 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giai đoạn I là 248,7 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn II 1.046,8 tỷ đồng, bao gồm, vốn tự có của chủ đầu tư để thực hiện dự án 388,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư. 

 

Ý kiến của bạn