Thị trường

Giá bán NƠXH tại Lâm Đồng hơn 11 triệu đồng/m² 

Giá bán NƠXH tại Lâm Đồng hơn 11 triệu đồng/m² 

Đồng Tiến Đồng Tiến - 16:00, 28/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiá bán NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng khoảng 11,2 triệu đồng/m² và giá cho thuê khoảng 94,5 nghìn đồng/m²/tháng.  

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả thẩm định giá bán, giá cho thuê căn hộ (tạm tính) tại dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội, huyện Đức Trọng do Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình làm chủ đầu tư.

Cụ thể, giá bán tại dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội khoảng 11,2 triệu đồng/m² (đã bao gồm dự phòng phí, 5% thuế VAT; chưa bao gồm phí bảo trì công trình) và giá cho thuê khoảng 94,5 nghìn đồng/m²/tháng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội đang trong quá trình tổ chức thi công xây dựng nên giá bán, giá cho thuê nêu trên là giá tạm tính.

Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ trình thẩm định giá bán, giá cho thuê. Theo quy định, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê căn hộ tại dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định.

Trường hợp chủ đầu tư điều chỉnh giá bán, giá cho thuê theo các vị trí căn hộ tại dự án thì phải đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận thu được không vượt lợi nhuận định mức tính cho dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Trên cơ sở giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình đã được kiểm toán, chủ đầu tư gửi về Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để tổ chức thẩm định lại giá bán, giá cho thuê.

Trường hợp giá thẩm định lại cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm. Trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê nhà ở theo quy định tại khoản 15, Điều 1 Nghị định số Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ.

Trước đó, đầu tháng 10/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, BQL các KCN tỉnh, UBND huyện Đức Trọng, Công ty CP đầu tư Nhà An Bình (Tập đoàn Capital House) yêu cầu khẩn trương tổ chức thi công công trình tại dự án NƠXH cho công nhân, người lao động tại KCN Phú Hội.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra thực tế tại công trình, Công ty chưa tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định.

Do đó, để đảm bảo việc thi công xây dựng đúng tiến độ đầu tư dự án đã được chấp thuận, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với BQL các KCN tỉnh, UBND huyện Đức Trọng yêu cầu Công ty CP Đầu tư Nhà An Bình thực hiện lập tiến độ thi công chi tiết, triển khai ngay việc thi công xây dựng công trình và cam kết đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng được cấp.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng khoảng 2.980 căn NƠXH. Trong đó, nhà ở cho công nhân khoảng 500 căn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai 12 dự án NƠXH.

 

Ý kiến của bạn