Thị trường

Giá trị xuất khẩu xi măng ước đạt 1,23 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu xi măng ước đạt 1,23 tỷ USD

Thanh Nga Thanh Nga - 10:35, 25/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngXuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker tính đến tháng 12/2023 đạt khoảng 32,6 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với năm 2022, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,23 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, sản lượng sản xuất xi măng năm 2023 dự kiến 89,4 triệu tấn, giảm khoảng 5,45% so với năm 2022, tiêu thụ khoảng 89 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với năm 2022.

Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa khoảng 56,8 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với năm 2022. Xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker khoảng 32,6 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với năm 2022, giá trị xuất khẩu ước đạt 1,23 tỷ USD.

Một số sản phẩm VLXD chủ yếu khác như gạch ốp lát, sản lượng sản xuất đạt khoảng 386,5 triệu m2, giảm khoảng 15% so với năm 2022, sản lượng tiêu thụ khoảng 291,5 triệu m2, giảm 25% so với năm 2022; Sứ vệ sinh, sản lượng sản xuất đạt gần 12,5 triệu sản phẩm, giảm khoảng 25% so với năm 2022, sản lượng tiêu thụ khoảng 11 triệu sản phẩm; Kính xây dựng, sản lượng sản xuất đạt khoảng 211 triệu m2, giảm khoảng 2% so với năm 2022, sản lượng tiêu thụ năm 2023 khoảng 168 triệu m2; Sản lượng sản xuất vôi và tiêu thụ đạt 2,5 triệu tấn, giảm khoảng 2,5% so với năm 2022; Đá ốp lát, sản lượng sản xuất đạt khoảng 12 triệu m2; Tấm lợp fibro xi măng, sản lượng sản xuất đạt khoảng 24 triệu m2, giảm khoảng 8% so với năm 2022; Vật liệu xây, sản lượng sản xuất dự kiến đạt khoảng 20,2 tỷ viên QTC, trong đó gạch đất sét nung là 16,3 tỷ viên QTC, gạch không nung chiếm khoảng 20%...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu clinker và xi măng của Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt hơn 2,5 triệu tấn, thu về 101 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 8,8% về trị giá so với tháng 10/2023.

Tuy nhiên, tính chung 11 tháng đầu năm 2023, cả nước đã xuất khẩu hơn 28,7 triệu tấn clinker và xi măng, tương đương hơn 1,22 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% về sản lượng nhưng giảm 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân 11 tháng năm 2023 đạt gần 42,7 USD/tấn, giảm gần 3% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hiện nay thị trường nhập khẩu xi măng và clinker của Việt Nam dẫn đầu là Phillipines chiếm tỷ trọng 27,4% về kim ngạch xuất khẩu, thứ hai là Bangladesh (16,5%) và thứ ba là Malaysia (5,1%).

Trong tháng 11/2023, xuất khẩu clinker và xi măng sang thị trường Australia đạt 57.352 tấn, thu về 2,87 triệu USD, tăng mạnh 271% về lượng và tăng 232% về giá trị so với tháng 11/2022.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, Australia đã nhập gần 470 nghìn tấn clinker và xi măng từ Việt Nam, tương đương 23,3 triệu USD, tăng 171% về lượng và tăng 153% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 49,8 USD/tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ý kiến của bạn