Tài chính- đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt gần 18,5%

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm ước đạt gần 18,5%

16:58, 27/04/2022

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt thấp là do các chủ đầu tư của một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức.

Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số đó, vốn trong nước đạt 19,57% (cùng kỳ năm 2021 đạt 20,74%), vốn nước ngoài đạt 3,25% (cùng kỳ năm 2021 đạt 2,02%).

Theo Bộ Tài chính, đến thời điểm cuối tháng 4 có 7 bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội là 91,12%, Ngân hàng Phát triển là 59,64%, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 48,86%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 35,76%, Bình Thuận 33,9%...

Tuy nhiên, vẫn còn 43/51 bộ và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 17%; trong đó có 17 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 3 tháng và ước 4 tháng đầu năm 2022 đạt thấp là do các chủ đầu tư của một số bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hiện còn 17 bộ, ngành đến nay vẫn chưa giải ngân.

Bên cạnh đó là do các dự án khởi công mới đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn; đang lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán nên chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao. Một số dự án gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng thời gian qua tăng cao, nhất là sắt, thép, xăng dầu, nguồn cung cấp vật liệu cho các công trình lớn còn hạn chế cũng là nguyên nhân dẫn tới giải ngân vốn chậm.

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài, một số dự án giải ngân theo hình thức ghi thu ghi chi, quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy trình của nhà tài trợ, qua nhiều bước, các bước thực hiện phải xin ý kiến của nhà tài trợ nên cũng bị ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân. Một số dự án đang trong quá trình tổng hợp danh mục thiết bị từ dự án thành phần để chuẩn bị thủ tục đấu thầu quốc tế.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đối với các dự án ODA đã có đủ điều kiện, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 307/CĐ-TTg ngày 8/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các nghị quyết chỉ thị, văn bản của Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022...

Tại Thông báo số 125/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án xử lý số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa phân bổ chi tiết, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện ngay việc tổng hợp, đề xuất phương án điều chuyển kế hoạch vốn năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương đến ngày 31/3/2022 chưa phân bổ hết cho các bộ, cơ quan, địa phương khác có dự án và nhu cầu bổ sung vốn theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2022.

Trong số đó, báo cáo rõ thực trạng, tình hình, nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc chậm phân bổ, đánh giá tác động của việc điều chuyển vốn; trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì cần báo cáo, giải trình rõ ràng, thuyết phục và đề xuất phương án xử lý phù hợp, khả thi, hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2022 trong thời gian sớm nhất, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Nguồn: Vietnam+

Ý kiến của bạn