Tài chính- đầu tư

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 20% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 20% kế hoạch

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:03, 11/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSo với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 22,22%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022; trong đó vốn trong nước đạt 22,64%, vốn nước ngoài đạt 12,02%.

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 5646/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 5 tháng kế hoạch năm 2023.

Theo đó, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 809.245,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 776.291,34 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng).

Trong đó, kế hoạch vốn đã giao là 796.358,6 tỷ đồng (vốn trong nước là 764.429,1 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng.

Cụ thể tình hình triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương như sau:

Tổng số vốn đã phân bổ là 692.138,4 tỷ đồng, đạt 97,89% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (707.044,2 tỷ đồng). Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 48.290,1 tỷ đồng.  

Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 63.195,9 tỷ đồng, chiếm 8,94% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn trong nước là 61.535,3 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương là 29.217,7 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 33.978,1 tỷ đồng), vốn ngoài nước là 1.660,5 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 22,22%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (22,37%); trong đó vốn trong nước đạt 22,64% (cùng kỳ năm 2022 đạt 23,53%), vốn nước ngoài đạt 12,02% (cùng kỳ năm 2022 đạt 6,26%).

Có 8 Bộ, cơ quan Trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Tiền Giang (45,89%), Đồng Tháp (44,28%), Long An (40,06%), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (40,04%).

Có 39/52 Bộ, cơ quan Trung ương và 16/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 32 Bộ, cơ quan Trung ương và 05 địa phương chỉ giải ngân được dưới 10% kế hoạch vốn.

Ý kiến của bạn