Giải pháp cần cẩu “tự leo” dành riêng cho các tuabin gió

06:00 06/12/2023
Để xây dựng hoặc bảo trì các tháp tuabin gió khổng lồ ngày nay, cần phải có một chiếc cần cẩu khổng lồ. Cần cẩu tự leo KoalaLifter sẽ là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này, nhanh chóng, nhỏ gọn, có thể xử lý tải nặng và leo lên các tháp tuabin ở mọi độ cao.

Mô phỏng giải pháp cần cầu tự leo.

Bình luận