Video

Giải pháp chống cháy thụ động

Giải pháp chống cháy thụ động

TCXD TCXD - 08:01, 28/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiải pháp chống cháy thụ động của SIKA được thiết kế để bịt kín tất cả các loại mối nối và xuyên tường của tòa nhà, giúp giữ lửa trong các khoang trong một khoảng thời gian nhất định, qua đó cho phép mọi người sơ tán an toàn.

Từ khóa quy chuẩn 06 pccc
Ý kiến của bạn