Giải pháp công nghệ cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ để cấp nước an toàn tưới rau khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý nước sông Nhuệ để cấp nước cho tưới rau khu vực xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội bằng công nghệ lọc đa tầng sử dụng các lớp vật liệu tự nhiên, chi phí thấp.
Giải pháp công nghệ cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ để cấp nước an toàn tưới rau khu vực huyện Thường Tín, Hà Nội
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bình luận