ISSN 2734-9888

Giải pháp thoát nước bền vững cần được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật hiện hành

Giải pháp thoát nước bền vững cần được thể chế hóa trong các quy định của pháp luật hiện hành

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngGiải pháp thoát nước bền vững đã được nghiên cứu và thực hiện thí điểm tại nhiều đô thị ở Việt Nam cho thấy đây là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ngập úng cho đô thị, đảm bảo môi trường sinh thái, nâng cao điều kiện tiện nghi cho người dân đô thị.

Ý kiến của bạn