Thị trường

Giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014, trong đó đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách về đất đai, lựa chọn chủ đầu tư, ưu đãi, giảm bớt thủ tục hành chính để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Hàng trăm dự án NƠXH được xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian vừa qua đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp được ban hành và đi vào cuộc sống, tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển NƠXH.

Với các chính sách ưu đãi nêu trên, việc phát triển NƠXH đã đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, đến nay trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 301 dự án NƠXH khu vực đô thị, quy mô xây dựng hơn 155 nghìn căn, với tổng diện tích hơn 7,7 triệu m².

Đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng) 401 dự án, với quy mô xây dựng hơn 454 nghìn căn, với tổng diện tích khoảng 22,7 triệu m². Qua đó, giúp cho hàng trăm nghìn hộ gia đình thu nhập thấp và hàng trăm nghìn công nhân được cải thiện nhà ở, có chỗ ở an toàn.

Về nguồn vốn giải ngân, theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH, đến thời điểm hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã được phân bổ khoảng 3 nghìn tỷ đồng, chiếm 35% nhu cầu giai đoạn 2016-2020, để cho các đối tượng cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Đối với các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định 04 Ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định chưa được bố trí nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho vay NƠXH.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở  xã hội An Sinh, tỉnh Bình Dương
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và các đại biểu tham quan mô hình phối cảnh dự án của HUD tại Bình Dương.

Bộ Xây dựng cho biết, về giải ngân vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH 15 của Quốc hội, đối với gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách, đến hết tháng 10/2022 trên cả nước đã giải ngân được khoảng 3 nghìn tỷ đồng cho 8,3 nghìn khách hàng thuộc đối tượng vay để mua, thuê mua NƠXH, nhà công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Trong khi đó, đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho Chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Trên cơ sở rà soát các điều kiện đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, đến nay Bộ Xây dựng đã 03 lần công bố danh mục các dự án đủ điều kiện được vay trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và gửi Ngân hàng Nhà nước với số lượng 21 dự án NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô 19,8 nghìn căn hộ, tổng mức đầu tư 20,1 nghìn tỷ đồng và nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng 7,1 nghìn tỷ đồng.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển NƠXH

Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù việc phát triển NƠXH đã đạt được một số kết quả quan trọng như nêu trên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, nguồn vốn....dẫn đến nhiều đối tượng khó khăn trong việc tiếp cận NƠXH.

Những nội dung này cũng đã được Thủ tướng chỉ ra tại Hội nghị thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp ngày 01/8/2022. Theo đó, tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, trên cơ sở báo cáo của các địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở NƠXH hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 (Đề án).

Gỡ nút thắt để phát triển nhà ở xã hội - Báo Người lao động
Ảnh minh họa: Internet.

Triển khai nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã tổng hợp báo cáo, nghiên cứu các Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương và ý kiến các Bộ, ngành hoàn thiện Đề án và có Tờ trình ngày 17/10/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại Đề án Bộ Xây dựng đã đề xuất một số giải pháp chính, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Cụ thể, để giải quyết, một số khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách NƠXH, Bộ Xây dựng hiện đang chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014, trong đó đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách về đất đai, lựa chọn chủ đầu tư, ưu đãi, giảm bớt thủ tục  hành chính… để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển NƠXH trong thời gian tới.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo Quốc hội kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để thực hiện chính sách NƠXH

Mặt khác, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ NƠXH, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021) làm cơ sở để chấp thuận đầu tư.

Đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Đáng chú ý tại, Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng nhấn mạnh và khẳng định, bên cạnh việc tập trung cho hoàn thiện thể chế pháp luật, quy hoạch phát triển đô thị; phát triển nhà ở; bất động sản, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 phải tiếp tục chú trọng, tăng cường phát triển, quản lý NƠXH, nhà ở công nhân.

 

Ý kiến của bạn