Chỉ đạo điều hành

Giảm 619 xã, 19 huyện sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Giảm 619 xã, 19 huyện sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Nguyên Phương Nguyên Phương - 07:32, 06/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự kiến sau khi sắp xếp, sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã, 19 đơn vị hành chính cấp huyện; chưa tính toán việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, tất cả 56/56 địa phương có đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể về Bộ Nội vụ.

Tổng hợp từ phương án tổng thể của 56 tỉnh, thành phố cho thấy, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 có một số thay đổi so với dự kiến ban đầu.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Theo dự kiến, giai đoạn 2023-2025, cả nước có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp phương án tổng thể, tổng số đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp là 50. Trong đó có 11 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 16 đơn vị khuyến khích và 23 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 19 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập, cả nước sẽ giảm 14 đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong khi đó, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243, trong đó có 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề; không thực hiện sắp xếp 515 đơn vị do có yếu tố đặc thù. Dự kiến sau sắp xếp, sáp nhập sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sắp xếp, sáp nhập trong năm 2024 không có biến động lớn so với dự kiến ban đầu. Trên cơ sở phương án tổng thể (sau khi được hoàn thiện), các địa phương đang tập trung xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp để trình Chính phủ và theo đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định xong trước 30/9/2024.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm, đến nay Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, ngành (tổng cục, cục, vụ) và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) đã cơ bản thực hiện xong. Còn lại một số đơn vị sự nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ tập trung sắp xếp tiếp trong năm 2024.

Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 140 đầu mối đơn vị sự nghiệp của các Bộ, ngành; đồng thời đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có 63% đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ tự chủ hoàn toàn.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương cố gắng đến tháng 9/2024 thực hiện xong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, kể cả đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng như các đơn vị sự nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương.  

Ý kiến của bạn