Hạ tầng

Giảm diện tích sử dụng đất, tăng vốn đầu tư KCN Đức Hòa III - Slico

Giảm diện tích sử dụng đất, tăng vốn đầu tư KCN Đức Hòa III - Slico

Thanh Nga Thanh Nga - 16:43, 01/08/2022

Sau điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô diện tích đất sử dụng của khu công nghệp (KCN) Đức Hòa III - Slico còn trên 152ha. Nhà đầu tư đề xuất tăng vốn đầu tư dự án lên 944 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Đức Hòa III - Slico, tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án do Công ty CP ĐTXD kinh doanh hạ tầng KCN Sài Gòn - Long An là nhà đầu tư.

Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án sau điều chỉnh là 152,27ha; tổng vốn đầu tư dự án đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý KTT tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát, xác định chính xác theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy mô sử dụng đất và chất lượng công trình.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về sự phù hợp về vị trí của dự án đối với các quy hoạch có liên quan; chỉ đạo các cơ quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của KCN Đức Hòa III - Slico vào quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025, bảo đảm chỉ tiêu đất của KCN Đức Hòa II - Slico nằm trong chỉ tiêu đất KCN trong quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Long An tại Quyết dịnh số 326/QĐ-TTg và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, không chuyển phần diện tích KCN được điều chỉnh giảm sang mục đích sử dụng đất khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Được biết, Dự án KCN Đức Hòa III - Slico là một trong 13 KCN thành phần của KCN Đức Hòa III, được UBND tỉnh Long An cấp quyết định thành lập tại Quyết định số 3468/QĐ-UBNC ngày 31/12/2008 với diện tích là 195,79ha.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, đến thời điểm hiện nay, dự án đã thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng và môi trường. Dự án đã đền bù, GPMB toàn bộ diện tích KCN và được Nhà nước vừa cho thuê đất, vừa giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tiến hành xây dựng kết cấu hạ tầng KCN được khoảng 30% so với quy hoạch phân khu xây dựng được phê duyệt.

Còn theo báo cáo của nhà đầu tư Công ty CP ĐTXD kinh doanh hạ tầng KCN Sài Gòn - Long An, dự án đã thực hiện san lấp đạt khoảng 40% tổng diện tích đất KCN, vốn đầu tư đã thực hiện hơn 228 tỷ đồng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan.

Tại công văn số 1155/TTg-CN ngày 28/8/2020, KCN Đức Hòa III được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích từ 1.738,55ha xuống 1.291,27ha (giảm 446,62ha), theo đó KCN Đức Hòa III - Slico giảm tương ứng xuống 157,27ha (giảm 38,52ha).

Tại văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó giảm quy mô sử dụng đất của dự án như đã nêu trên; đồng thời tăng vốn đầu tư dự án từ 388 tỷ đồng lên 944 tỷ đồng (tăng 556 tỷ đồng).

Ý kiến của bạn