Xây dựng & Đời sống

Giám sát chặt người dân xây dựng nhà ở sau khi chuyển quyền sử dụng đất

Giám sát chặt người dân xây dựng nhà ở sau khi chuyển quyền sử dụng đất

 Huyền Trang Huyền Trang - 07:01, 27/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ.

Liên quan đến việc xin ý kiến thực hiện chuyển sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (viết tắt là Dự án), vừa qua Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này.

Theo đó, Dự án có quy mô diện tích 70.396 m² đã được UBND huyện Quế Võ phê duyệt quy hoạch chi tiết và sau đó được UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất để đấu giá quyền sử dụng đất ngày 14/8/2020.

Sau đó, Dự án này được phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án cho đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Bắc Bình ngày 22/01/2021.

Mặt khác, Dự án đã được phê duyệt đầu tư (phần hạ tầng kỹ thuật) ngày 10/6/2021 và phê duyệt dự án phần nhà ở ngày 06/8/2021.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Dự án đang tiến hành thi công phần san nền, giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Cơ bản đạt 85% khối lượng (có biên bản nghiệm thu hoàn thành theo giai đoạn).

Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là để đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua, trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt.

Vị trí Dự án khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh rà soát các quyết định phương án đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án, quyết định phê duyệt Dự án và các văn bản pháp lý khác của Dự án.

Đảm bảo phù hợp với quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư Dự án, phù hợp các nội dung quyết định chủ trương đầu tư Dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản, nhà ở, đất đai, xây dựng trong trường hợp dự kiến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng cho rằng, UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện đúng quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức lập, trình duyệt quy chế quản lý kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, phê duyệt bổ sung các nội dung của dự án đối với phần hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích khác trong phạm vi Dự án phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013.

Đối với 230 lô đất ở nêu tại văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh (ranh giới theo bản vẽ Bản đồ quy hoạch chia lô, ký hiệu QH:04 - Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn; khu thể dục thể thao, khu công viên cây xanh mặt nước, khu thương mại dịch vụ, chợ thông Giang Liễu kèm theo hồ sơ Dự án), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh đảm bảo Dự án đáp ứng các ý kiến nêu tại văn bản này thì mới xem xét, chịu trách nhiệm quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở, tuân thủ quy định.

Đối với các lô đất ở nằm tại mặt tiền tuyến đường cấp khu vực trở lên trong và đi qua Dự án, đề nghị không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở; đối với tuyến đường trục Bắc Nam có mặt cắt ngang 18,5m (mặt cắt 3-3), 16,5m (mặt cắt 4-4) (theo bản vẽ Bản đồ quy hoạch giao thông, ký hiệu QH:06 - Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn; khu thể dục thể thao, khu công viên cây xanh mặt nước, khu thương mại dịch vụ, chợ thông Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan.

Khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất và được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ, công viên, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

“Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng của tỉnh và chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc và thiết kế đô thị được phê duyệt” – Văn bản của Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn