Thị trường

Giám sát nhiều nội dung về quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Giám sát nhiều nội dung về quản lý, phát triển nhà ở xã hội

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 02/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐối với phát triển NƠXH, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát các chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển NƠXH; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về NƠXH.

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 95/2023/QH15 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH từ năm 2015 đến hết năm 2023'. Theo Nghị quyết, Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, làm Trưởng đoàn Đoàn giám sát chuyên đề.

Cụ thể, đoàn giám sát có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH.

Bên cạnh đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là sau khi Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Nghị quyết nêu rõ, đối tượng giám sát bao gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH giai đoạn 2015 - 2023.

Ảnh minh họa: Internet.

Đoàn sẽ giám sát việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH giai đoạn 2015 - 2023, cụ thể, tập trung vào việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH; thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH.

Cụ thể, đối với thị trường BĐS, làm rõ các khó khăn, vướng mắc của các dự án BĐS; tình hình xử lý các sai phạm trong lĩnh vực BĐS; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế xuất phát từ thể chế, quy định pháp luật và việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, đô thị...

Về phát triển NƠXH, Đoàn sẽ giám sát các chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển NƠXH; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về NƠXH; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng NƠXH; việc thực hiện dự án xây dựng NƠXH.

Trong đó có, trình tự, thủ tục đầu tư dự án NƠXH, lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH; ưu đãi chủ đầu tư dự án NƠXH; loại nhà và tiêu chuẩn diện tích NƠXH; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán NƠXH; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH...

 

Ý kiến của bạn