Tài chính- đầu tư

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 34 nhiệm vụ, dự án

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 34 nhiệm vụ, dự án

Lê Thư Lê Thư - 21:15, 01/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho 34 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn hơn 33.156 tỷ đồng.

Ngày 01/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 29/CĐ-TTg về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.

Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho 34 nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 33.156,987 tỷ đồng (bằng với số vốn Quốc hội quyết nghị). Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí trong kế hoạch này.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 6 Bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để trình cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện nhiệm vụ, dự án.

Để bảo đảm kịp thời phân bổ vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, Thủ tướng yêu cầu, đối với những dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn hàng năm theo quy định, gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 10/4 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sau thời hạn này, trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, Bộ KH&ĐT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh cho các Bộ, cơ quan, địa phương, các dự án có đủ điều kiện theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 20/4.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng vừa ký Quyết định giao dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 cho Bộ GTVT và 8 địa phương để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia. Cụ thể, giao Bộ GTVT tải 2.571 tỷ đồng và UBND 8 tỉnh, thành: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng với tổng vốn là 3.887 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia.

Ý kiến của bạn