Video

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

10:36, 22/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực để phát triển. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật đã nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp để hoàn thiện cho dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ý kiến của bạn