Góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cân nhắc bỏ quy định tại khoản 4 Điều 121

17:02 07/04/2023
Tiếp tục góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1303/BXD-PC gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, đề nghị cân nhắc quy định không cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 4, Điều 121.

Theo Bộ Xây dựng, so với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là dự thảo Luật) phiên bản lấy ý kiến Nhân dân, dự thảo Luật phát tại cuộc họp ngày 04/4/2023 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, còn một số nội dung tại dự thảo Luật cần tiếp tục được rà soát, chỉnh lý…

Trong đó, về nội dung giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất…. theo Bộ Xây dựng, quy định không cho phép điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với khu đất đã đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 4, Điều 121 dự thảo Luật, là chưa phù hợp với quy định tại Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị; và không thống nhất với khoản 6, Điều 27; điểm d, khoản 3, Điều 151 dự thảo Luật.

Điều 53 Luật Quy hoạch, Điều 35 Luật Xây dựng, Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị đã quy định cụ thể căn cứ, điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Trong khi đó, khoản 6 Điều 27 dự thảo Luật lại xác định “Được quyền chuyển mục đích sử dụng đất” là quyền chung của người sử dụng đất.

Đồng thời, điểm d khoản 3, Điều 151 dự thảo Luật quy định về thời điểm xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: “Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết mà làm thay đổi mật độ sử dụng đất, chiều cao, chiều sâu công trình là thời điểm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết”.

Việc hạn chế tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết là chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ảnh: internet

Trên thực tế, việc các dự án trong quá trình triển khai có sự điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết là điều khó tránh khỏi.

Theo đó, việc hạn chế tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết là chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như không đảm bảo tính thống nhất quan điểm lập pháp tại dự thảo Luật.

Thậm chí, quy định này có thể tạo ra sự phân biệt giữa hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, trong khi quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư không hạn chế tổ chức, cá nhân trúng thầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị cân nhắc bỏ quy định tại khoản 4, Điều 121 dự thảo Luật, đồng thời, bổ sung quy định về xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với trường hợp sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất lại điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Tại văn bản số 1303/BXD-PC, Bộ Xây dựng cũng đề nghị rà soát, chỉnh lý một số nội dung: Về dự án tái định cư; về đất để xây dựng công trình ngầm; về việc sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại; về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án nhà ở; về quy hoạch sử dụng đất và mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Đề nghị bổ sung vào khoản 1, Điều 156 dự thảo Luật quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp đất để xây dựng công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm….

Bình luận