Thị trường

Hà Nam bổ sung các đối tượng dự kiến được mua, thuê NƠXH tại KCN Đồng Văn IV

Hà Nam bổ sung các đối tượng dự kiến được mua, thuê NƠXH tại KCN Đồng Văn IV

Mai Nguyên Mai Nguyên - 16:00, 13/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, chủ đầu tư dự án khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV chịu trách nhiệm xem xét hồ đăng ký, đối chiếu quy định bảo phù hợp về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH tại KCN theo quy định tại Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam đã công bố danh sách dự kiến mua NƠXH tại công trình KTX4A thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng.

Cụ thể, theo danh sách đối tượng gửi kèm Tờ trình ngày 20/6/2023 của Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera - Tổng Công ty Viglacera – CTCP; đồng thời căn cứ hồ sơ gửi kèm, báo cáo xác minh của UBND các huyện Kim Bảng; UBND huyện Thanh Liêm; UBND thị xã Duy Tiên, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cập nhật, bổ sung danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê NƠXH tại công trình KTX4A thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng lên Cổng thông tin điện tử của Sở bao gồm 12 đối tượng.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu quy định đảm bảo phù hợp về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH tại KCN theo quy định tại Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm về việc nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê NƠXH theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Mặt khác, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thông tin liên quan đến dự án, công trình NƠXH trên các phương tiên thông tin, Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH, chủ đầu tư có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua NƠXH gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm).

A
Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê NƠXH tại công trình KTX4A, KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng.​​​​ Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.​

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản hoặc trang thông tin điện tử về NƠXH của chủ đầu tư (nếu có).

Chương trình phát triển ở tỉnh Hà Nam định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu từng bước tăng diện tích nhà ở của các đối tượng dân cư, nâng cao chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhà ở cho các đối tượng xã hội, nhất là nhà ở cho lực lượng công nhân làm việc tại các KCN, phấn đấu giải quyết NƠXH khoảng 705 nghìn m² sàn.

Đến nay, tỉnh Hà Nam đã triển khai đầu tư xây dựng NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị hiện có hai dự án NƠXH với tổng diện tích sử dụng đất NƠXH hơn 37,3 nghìn m² với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 62,4 nghìn m², tương ứng 936 căn.

Trong đó, bao gồm NƠXH thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh cơ bản hoàn thành với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12,2 nghìn m² , tương ứng 372 căn hộ; Khu NƠXH tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên đang triển khai thi công xây dựng tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 50,2 nghìn m², tương ứng 564 căn hộ.

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn có dự án Khu thiết chế công đoàn tại KCN Đồng Văn II do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư (giai đoạn I) đã hoàn thành, khai thác sử dụng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 13,5 nghìn m², tương ứng 244 căn hộ.

Bên cạnh đó, còn có khu dịch vụ nhà công nhân KCN Đồng Văn IV tại huyện Kim Bảng đang triển khai thi công với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 141 nghìn m², tương ứng 2.235 căn hộ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục rà soát, bố trí quỹ đất nhà ở phục vụ lao động các KCN, cụm công nghiệp theo quy định; Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các chủ đầu tư nhà ở thương mại dành quỹ đất 20% để phát triển NƠXH.

Trường hợp chủ đầu tư các dự án nhà ở không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, thực hiện thu hồi và giao các nhà đầu tư có năng lực để triển khai đầu tư xây dựng, tránh lãng phí quỹ đất.

Về nguồn vốn, UBND tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022 – 2025, đảm bảo nguồn lực tín dụng ưu đãi hỗ trợ các đối tượng có khó khăn về nhà ở, nhất là hỗ trợ đối tượng công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp vay vốn để mua NƠXH trên địa bàn tỉnh.

 

Ý kiến của bạn