Thị trường

Hà Nam sẽ thu hồi NƠXH nếu phát hiện kê khai hồ sơ không đúng quy định

Hà Nam sẽ thu hồi NƠXH nếu phát hiện kê khai hồ sơ không đúng quy định

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 14/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Xây dựng tỉnh Hà Nam yêu cầu các chủ đầu tư dự án NƠXH tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua NƠXH theo đúng trình tự, thủ tục quy định...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về xác nhận, xác minh đối tượng đề nghị mua, thuê, thuê mua NƠXH tại các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, NƠXH cho công nhân, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án xây dựng NƠXH tăng cường trách nhiệm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Cụ thể, các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu từng hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NƠXH đảm bảo phù hợp về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH theo quy định tại Điều 49, Điều 51 Luật Nhà ở.

Chịu trách nhiệm về việc nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê NƠXH theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua NƠXH theo đúng trình tự, thủ tục quy định; chịu trách nhiệm xác định đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH đảm bảo đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, phải hướng dẫn và thông tin cho các đối tượng kê khai đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai.

Trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng sự thật, không đúng quy định phải xem xét hủy kết quả xét duyệt, hủy hợp đồng (trường hợp đã ký hợp đồng) và thu hồi NƠXH (trường hợp đã bàn giao nhà) theo quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, tính đến quý 1/2024, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án NƠXH quy mô với khoảng 2.000 căn. Trong đó, có 2 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và 3 dự án NƠXH cho công nhân, người lao động làm việc tại KCN. 

Tỉnh Hà Nam đã triển khai đầu tư xây dựng NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị với hai dự án, có quy mô 936 căn. Trong đó, bao gồm NƠXH thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh 372 căn hộ; Khu NƠXH tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên 564 căn hộ.

Chương trình phát triển ở tỉnh Hà Nam định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu từng bước tăng diện tích nhà ở của các đối tượng dân cư, nâng cao chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhà ở cho các đối tượng xã hội, nhất là nhà ở cho lực lượng công nhân làm việc tại các KCN, phấn đấu giải quyết NƠXH khoảng 705 nghìn m² sàn.

 

Ý kiến của bạn