Hạ tầng

Hà Nội ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời trong 5 năm tới

Hà Nội ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời trong 5 năm tới

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:22, 14/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng9 cơ sở nhà, đất thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch sẽ phải di dời trong vòng 5 năm kể từ khi UBND TP phê duyệt danh mục.

Theo quyết định, 9 cơ sở nhà, đất thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời trong vòng 5 năm kể từ khi UBND TP phê duyệt danh mục.

Đối với nhà, đất thuộc danh mục phải di dời nêu trên nhưng không thuộc đối tượng thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT tiếp tục chủ trì cùng các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát danh mục nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch; đề xuất UBND thành phố xin ý kiến HĐND thành phố xem xét có ý kiến để bổ sung danh mục đảm bảo tiến độ kế hoạch di dời được Thành phố phê duyệt.

Sở Tài chính chủ trì, thực hiện đề xuất việc lập phương án xử lý, hình thức xử lý nhà, đất tại vị trí cũ khi di dời; chủ trì cùng các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất trên căn cứ báo cáo kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường (do Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ, ngành có liên quan và UBND cấp tỉnh nơi có cơ sở nhà, đất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành), UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan thuộc Bộ rà soát lập danh mục theo quy định.

Việc di dời các cơ sở nhà, đất theo quy hoạch nhằm làm cơ sở để các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch và xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phải di dời theo quy hoạch, qua đó góp phần sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích sử dụng, đúng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội cho rằng, việc chậm di dời cơ sở công nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính ra khỏi nội đô đang gây ra nhiều áp lực về môi trường, hạ tầng đô thị cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Thậm chí, nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn cố duy trì hoạt động sản xuất và một số cơ sở đã dừng sản xuất, nhưng vẫn chưa tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân cũng như quy hoạch chung Thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3952/QĐ-UBND về Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội (đợt 1).

9 cơ sở nhà, đất phải di dời gồm:

- Công ty In báo Nhân dân tại 15 Hàng Tre;

- Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới tại 35 Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm);

- Nhà máy Bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình);

- Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long tại 235 Nguyễn Trãi;

- Công ty TNHH MTV In và thương mại Thông tấn xã Việt Nam tại 70/342 Khương Đình (quận Thanh Xuân);

- Nhà máy xe lửa Gia Lâm tại số 551 Nguyễn Văn Cừ;

- Tổng kho xăng dầu Đức Giang tại 26 phố Đức Giang (quận Long Biên);

- Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp tại 167/6 phố Phương Mai (quận Đống Đa);

- Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, tại phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

 

Ý kiến của bạn