Bất động sản

Hà Nội báo cáo chủ trương đấu thầu khu đô thị mới Liên Ninh

Hà Nội báo cáo chủ trương đấu thầu khu đô thị mới Liên Ninh

Huyền Lê Huyền Lê - 14:48, 21/09/2022

Theo UBND TP Hà Nội, dự án Khu đô thị mới Liên Ninh thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư trước khi tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo, trình Thường trực Thành ủy Hà Nội xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Liên Ninh (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì), thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Được biết, dự án do UBND huyện Thanh Trì đề xuất có vốn đầu tư dự kiến 1.423 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 27,7 ha, dân số khoảng 4.500 người.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất). Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2026.

Theo đó, mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết được duyệt, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho huyện Thanh Trì. Đồng thời, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, phát triển và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân trên địa bàn…

Dự án Khu đô thị mới Liên Ninh được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại ngày 8/6/2018, tỷ lệ 1/500, tổng diện tích dự án 27,7 ha.

Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó đầu tư xây dựng công trình cây xanh, đầu tư xây dựng công trình giao thông, đầu tư xây dựng công trình trường mầm non…

Theo UBND TP Hà Nội, dự án Khu đô thị mới Liên Ninh thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Đầu tư trước khi tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Qua xem xét, Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án do UBND huyện Thanh Trì đề xuất đã cơ bản phù hợp với quy định của Luật Đầu tư; các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi được cập nhật, bổ sung trong Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040, Dự án đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021 /NĐ-CP ngày 26/3/2021).

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã họp và có thông báo ngày 01/7/2022 thống nhất về chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Liên Ninh.

Ý kiến của bạn