Hà Nội có quy định mới về chỉ tiêu dân số nhà chung cư

15:00 28/05/2024
Dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại tại Hà Nội được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn TP Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2024.

Quy định mới của TP Hà Nội nêu rõ, trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được xác định theo chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ hoặc xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Theo đó, căn hộ một 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 45m², tính 1 người; căn hộ 2 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 - 70m², tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 100m², tính 3 người. Căn hộ từ 3 phòng ở trở lên, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 - 125m², tính 4 người. Diện tích sử dụng căn hộ từ 125m² trở lên, tính 5 người.

Ảnh minh họa: Internet.

Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở xã hội được xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Cụ thể, căn hộ một 1 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ 25 - 45m², tính 1 người; căn hộ 2 - 3 phòng ở, diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 - 55m², tính 2 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55 - 70m², tính 3 người; diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 - 77m²; tính 4 người.

Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng ở thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ...), việc áp dụng quy định trên không phù hợp, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Quyết định của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, phương pháp xác định dân số đối với khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kề.

Trong đó, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt. Không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng...

Để tổ chức thực hiện, UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư, chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác theo quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được duyệt cũng như trong quá trình khai thác, sử dụng công trình.

Bình luận