Hà Nội có quy định mới về tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chung cư cũ

16:29 25/06/2022
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng các chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội vừa được ban hành sẽ bao gồm 6 bước.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành quyết định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng các chung cư cũ trên địa bàn TP.

Theo đó, Bộ tiêu chí này quy định rõ trình tự thẩm định, đánh giá kết quả kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội, gồm 6 bước.

Cụ thể, kiểm tra sự phù hợp của báo cáo kết quả kiểm định so với nhiệm vụ kiểm định, đề cương kiểm định đã được phê duyệt.

Kiểm tra về công tác khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin, tài liệu về công trình (chủ quản nhà, địa chỉ, quy mô, công năng, loại kết cấu và hình dạng nhà chung cư cần đánh giá...).

Kiểm tra việc đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện, phân cấu kiện thành hai loại (Cấu kiện nguy hiểm và cấu kiện không nguy hiểm).

Kiểm tra việc đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà, gồm: Các bộ phận nhà (nền móng, kết cấu chịu lực phần thân, kết cấu bao che, chia thành 4 cấp a, b, c, d).

Kiểm tra, đánh giá việc xác định nhà chung cư không bị hư hỏng hoặc nhà chung cư bị hư hỏng thuộc diện phải phá dỡ theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng hợp kết quả đánh giá và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ bảo đảm chất lượng và tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành hoặc ban hành thông báo kết luận kiểm định theo quy định.

Cũng theo Bộ tiêu chí mới này, đối với tiêu chí đánh giá nhà chung cư bị hư hỏng thuộc diện phải phá dỡ được quy định bao gồm, nhà chung cư có các kết cấu chịu lực chính của công trình xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng.

Ngoài ra, Bộ tiêu chí cũng quy định tiêu chí đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện nền móng, trong đó đất nền được đánh giá là nguy hiểm khi có tốc độ lún nền trong thời gian 2 tháng liên tục lớn hơn 2mm/tháng và không có biểu hiện dừng lún…

 

Bình luận