Hà Nội đặt mục tiêu có hơn 900 DN công nghiệp hỗ trợ

13:30 29/01/2022
Trong đó có khoảng 300 DN có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia vào mạng lưới cung ứng toán cầu.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2022, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực các DN công nghiệp hỗ trợ phù hợp với điêu kiện phát triển kinh tế-xã hội, huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế - xã hội đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm gia tăng số lượng và chất lượng DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Hà Nội đặt ra mục tiêu có 920 DN hoạt động trong lĩnh vực này trong năm 2022, trong đó có khoảng 300 DN có năng lực tha gia vào mạng lưới cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản xuất của DN công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. chỉ số phát triển công nghiệp hỗ trợ tăng trên 11%.

Triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2022, Hà Nội sẽ kết nối, hỗ trợ DN công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Hỗ trợ DN đáp ứng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất.

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

Xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hằng năm.

Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội năm 2022, từ nguồn ngân sách của thành phố và đóng góp của DN, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Bình luận