Bất động sản

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 6,8 triệu m² nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 6,8 triệu m² nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Lệ Ngân Lệ Ngân - 09:03, 28/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, nhu cầu tổng thể phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 là 89 triệu m² sàn, trong đó nhà ở xã hội khoảng 6,8 triệu m².

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Theo dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, nhu cầu tổng thể phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 là 89 triệu m² sàn.

Trong đó, nhà ở xã hội khoảng 6,8 triệu m²; nhà ở tái định cư khoảng 2,5 triệu m²; nhà ở thương mại 34,6 triệu m²; nhà ở riêng lẻ khoảng 45 triệu m².

Cũng theo dự thảo, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là 44 triệu m² sàn, cụ thể, nhà ở xã hội 1,25 triệu m², nhà ở tái định cư 1,29 triệu m², nhà ở thương mại 19,42 triệu m², nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m².

Còn giai đoạn 2026 – 2030, nhu cầu nhà ở là 45 triệu m², trong đó nhà ở xã hội 5,5 triệu m², nhà ở tái định cư 1,3 triệu m², nhà ở thương mại 15,1 triệu m², nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m².

Ảnh minh họa: Internet.

Đáng chú ý, tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội đến năm 2030 khoảng 6,8 triệu m², trong đó mục tiêu diện tích sàn nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m².

Theo UBND TP Hà Nội, nhu cầu phát triển nhà ở thương mại, giai đoạn 2021 – 2025, khoảng 19,4 triệu m² sàn nhà ở, xác định trên cơ sở tổng diện tích sàn nhà ở theo mục tiêu phát triển.

Giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 15,1 triệu m² sàn nhà ở. Trong khi đó, nhu cầu phát triển nhà ở riêng lẻ khoảng 4,5 triệu m² sàn nhà ở/năm, cả khu vực đô thị và nông thôn.

Dự thảo của UBND TP Hà Nội cũng dự báo nhu cầu về diện tích đất ở giai đoạn 2021 – 2030. Cụ thể, tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trên địa bàn toàn thành phố khoảng 1.868 ha, trong đó diện tích đất xây dựng nhà ở khu vực đô thị khoảng 1.384 ha, khu vực nông thôn khoảng 484 ha.

Ý kiến của bạn