Hạ tầng

Hà Nội: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phụng Hiệp quy mô gần 175 ha

Hà Nội: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phụng Hiệp quy mô gần 175 ha

Nguyên Phương Nguyên Phương - 20:33, 23/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phụng Hiệp được thực hiện tại các xã Tô Hiệu, Nghiêm Xuyên, Thắng Lợi và Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.938 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phụng Hiệp, TP  Hà Nội.

Theo Quyết định, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phụng Hiệp có tổng vốn đầu tư 2.938 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất của dự án là 174,88 ha.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Tô Hiệu, Nghiêm Xuyên, Thắng Lợi và Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.  

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư Dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.  

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội kiểm tra, giám sát, đảm bảo Dự án triển khai phù hợp với vị trí quy hoạch phát triển KCN Phụng Hiệp đã được phê duyệt. Tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Phụng Hiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về khu công nghiệp và khu kinh tế.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện Dự án không có công trình di sản văn hóa vật thể hoặc ảnh hưởng đến sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.  

Công ty TNHH Hòa Phú Invest (nhà đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ Dự án; chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn