Pháp luật xây dựng

Hà Nội đề nghị lùi thời gian ban hành quy định về diện tích nhà ở tối thiểu

Hà Nội đề nghị lùi thời gian ban hành quy định về diện tích nhà ở tối thiểu

Thanh Trà Thanh Trà - 10:03, 24/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND TP Hà Nội lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố.

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội, trình tự thời gian quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các tiến độ cho dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố không đảm bảo để trình HĐND Hà Nội vào kỳ họp cuối năm, diễn ra ngày 5-9/12.

“UBND TP Hà Nội kính đề nghị Thường trực HĐND TP xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP tại kỳ họp HĐND TP năm 2023 để đảm bảo thời gian về trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật" - Văn bản của UBND TP Hà Nội cho biết.

Theo Văn phòng HĐND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố sẽ được rà soát lại. Các quy định liên quan sẽ chưa được xem xét thông qua trong kỳ họp HĐND TP Hà Nội cuối năm 2022.

Trước đó, ngày 17/10, UBND TP Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353 gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội về việc đề nghị xây dựng nghị quyết nêu trên và được Thường trực HĐND Thành phố đồng ý chủ trương.

Trong dự thảo, UBND TP Hà Nội quy định với nhóm nhà ở cũ có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, hạn mức diện tích bình quân tối thiểu phải đảm bảo 8m². Với nhóm nhà ở còn lại, diện tích bình quân tối thiểu là 20m², tính theo m²  sàn nhà cho một người thuê, mượn và ở nhờ.

Đáng chú ý, điều kiện đăng ký thường trú được yêu cầu đảm bảo theo Luật Cư trú năm 2020 về việc bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8m² sàn/người.

Theo đó, nếu theo dự thảo quy định của UBND TP Hà Nội, những người đang ở thuê, ở trọ, ở nhờ nhà có diện tích dưới 20m² sẽ không được đăng ký thường trú.

 

Ý kiến của bạn