Hà Nội đề ra mục tiêu 100% các KCN trên địa bàn có nhà ở cho công nhân vào năm 2030

14:18 24/11/2023
TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng thêm 1 đến 2 khu nhà ở công nhân cho các KCN đang hoạt động và đến năm 2030, toàn bộ các KCN của Thành phố có nhà ở cho công nhân lao động kèm theo các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động trong các KCN.

Theo kế hoạch triển khai chỉnh trang các KCN vừa được ban hành, TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, 100% các KCN được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, việc rà soát, chỉnh trang xây dựng hạ tầng các KCN được thực hiện hàng năm, phấn đấu đến năm 2030 các KCN của Thành phố được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Cùng đó, đến năm 2025, ít nhất xây dựng thêm được 1 đến 2 khu nhà ở công nhân cho các KCN đang hoạt động và đến năm 2030, toàn bộ các KCN của Thành phố có nhà ở cho công nhân lao động kèm theo các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động trong các KCN.

Để triển khai thực hiện các mục tiêu trên, UBND TP Hà Nội giao BQL các KCN và chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, các quận, huyện có KCN rà soát tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện các phần hạ tầng chưa xây dựng giai đoạn từ nay đến năm 2025. Mặt khác, chủ trì, đôn đốc các đơn vị được giao thực hiện công tác chỉnh trang các KCN đang hoạt động.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu phối hợp với các sở, ngành rà soát về nhu cầu nhà ở công nhân, rà soát điều chỉnh quy hoạch để tạo quỹ đất cho nhà ở công nhân và các công trình thiết chế văn hóa phục vụ người lao động trong KCN.

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ các KCN của Thành phố có nhà ở cho công nhân lao động.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội thực hiện rà soát, chỉnh trang, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các KCN đang hoạt động trên địa bàn nhằm cải thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các KCN, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc của doanh nghiệp, cuộc sống của người lao động trong KCN.  

Theo thống kê, TP Hà Nội hiện có 10 KCN được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.300 ha. Trong đó, có 9 KCN đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, có tỷ lệ lấp đầy 100%, 1 KCN đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tích cực thu hút dự án đầu tư.  

Trong tổng số 10 KCN đang hoạt động có 4 dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN đã và đang tiến hành xây dựng, trong đó một phần đã đưa vào khai thác, sử dụng với tổng công suất thiết kế khoảng 22.420 chỗ ở. Đã hoàn thành được 8.388 chỗ ở, và đã bố trí cho công nhân thuê được 8.082 chỗ.

Thành phố sẽ thực hiện cải tạo xây dựng hạ tầng đồng bộ trong KCN; Xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân lao động trong các KCN...

Trước đó, đầu tháng 11/2023, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi các sở, ngành, trong đó yêu cầu Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập, nhà ở công nhân.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng yêu cầu BQL các KCN và chế xuất Thành phố, khẩn trương rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, ban hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, NƠXH, dự án BĐS trong các, khu công nghệ cao trên địa bàn theo trình tự thủ tục rút gọn.

 

Bình luận